Maskulinitet på schemat av Renée Frangeur, Nordberg (red.)

Om flickor tidigare stått i centrum för jämställdhetsinsatser och pojkar främst diskuterats som ett hinder för flickor, så har en förskjutning ägt rum de senaste åren. Genom de internationella kunskapsmätningarna och den svenska betygsstatistiken har också pojkar, deras problem och framtida möjligheter hamna på den svenska jämställdhetsagendan. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147084647

Provläs boken