Teknikdidaktik i förskolan av Veronica Bjurulf

Utan kreativa och nyfikna barn stannar Sverige. Att konstruera något tillsammans kan bli hur roligt som helst och lärorikt bara lärarna har kompetensen. Kreativitet och teknik hör ihop. Teknik finns överallt och kan lätt utforskas, bara man får syn på den. Teknikdidaktik i förskolan ger den kompetens som numera förväntas av förskollärare. I boken blandas kunskaper om vardagsteknik, didaktik och inspiration. Och förskolans roll är viktig. I den reviderade läroplanen för förskolan ges teknik en förstärkt position. Där står att förskolan ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Och att de utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Dessa ord är utgångspunkten för boken. Svenskarna ska bli duktigare i teknik! Ur innehållet: Teknik i förskolan varför det? Hur man kan utgå från leksaker och köksredskap? Lekplatsen som resurs (gungan, gungbrädan, rutschkanan). Konstruera med olika redskap och material eller med hjälp av sagor. Hållbar utveckling. Digitala redskap i förskolan. Dokumentation, bedömning och utvecklingssamtal. En learning study om att konstruera efter beskrivning. Boken vänder sig till förskollärare, både blivande och verksamma, samt till verksamhetsansvariga.

ISBN: 9789113045702

Provläs boken