Chefen som gör skillnad av Lennart Skoglund, Clas Malmström

Chefen som gör skillnad vänder sig till dig som vill bli mer effektiv i ditt ledarskap. Oavsett om du är ny som chef eller har mångårig erfarenhet ger boken dig verktyg för att möta en rad olika konkreta situationer. Boken tar upp begrepp som behovsanpassat ledarskap, motivationsmekanismer, hur man påverkar och utvecklar medarbetare och team, och hur man hanterar förändringar i vardagen. Den behandlar också den psykosociala arbetsmiljön med allt vad det innebär av stress, konflikter och mänskliga relationer. Med boken följer ett webbaserat appendix med ett stort antal övningar och checklistor som inbjuder läsaren till fortsatt utveckling i ett skräddarsytt träningsprogram. Om författarna Clas Malmström, psykiater och företagsläkare, tidigare stressforskare, specialiserad på psykosocial arbetsmiljö och med mångårig egen erfarenhet av företagsledning. Ellica Skoglund, legitimerad psykolog med inriktning på beteendeanalys och organisationspsykologi. Lennart Skoglund, ekonom, framgångsrik organisationskonsult med mer än 20 års erfarenhet av ledarskapsutveckling och prestationsstyrning

ISBN: 9789172058804

Provläs boken