UR Energin av Daniel Sernyd

UR Energin vill utmana dig som läsare, som människa och som världsmedborgare. Alla bär vi på olika begräsningar inom oss som med tiden kan hindra oss i vår utveckling som individer. Ur dessa begränsningar skapas lätt rädslor och ängslan samt den enorma längtan av att vara älskad. ”Inget ont kommer att hända under din utveckling, dock kommer det onda att skapas av motståndet som du själva skapar under din utveckling.” Det är först när vi öppnar upp dörren till våra inre redskap som vi ser hur gränslösa vi kan var och hur underbar denna känsla är. Ur Energin är ett redskap som du kan använda i ditt sökande efter förståelsen för vem du är, varför du är den du är och inte den som du ser dig som. I alla tider har kunskapen förknippats med makt och herravälde - nu är det din tid att ta makten över kunskapen som du bär på inom dig. Livets hårda väg kan på några få sekunder ta alla jordiska rikedomar ifrån dig men aldrig dina upplevelser och kunskapen du bär inom dig. ”Att få dela med mig av mina fysiska rikedomar skapar en dubbel glädje för mig som givare, då jag också får uppleva glädjen hos mottagaren. Jag samlar inte pengar på hög utan jag samlar på upplevelser i mitt fysiska liv – och med dessa upplevelser skapar jag min rikedom för all evighet.” Med dessa insikter frodas kärleken hos den som vågar dela med sig av sin kunskap, rädslorna är inte längre det som hindrar, utan det är tiden att hinna med allt som ska upplevas i livet.

ISBN: 9789188097019

Provläs boken