Vardagsliv med Aspergers syndrom

Boken Vardagsliv med Aspergers syndrom - om att komma vidare efter diagnosen riktar sig till den som fått diagnosen Aspergers syndrom eller annat autismspektrumtillstånd (AST) och som vill veta mer. Med det tydliga brukarperspektiv som genomsyrar boken får man som läsare en mycket god inblick i hur det är att leva med diagnosen. Den passar därför utmärkt också för andra som möter dessa personer, privat eller professionellt. Boken beskriver hur det kan vara att ha ett sådant funktionshinder, vad som kan bli krångligt och författarna ger många tips som kan göra vardagen lite lättare. Men den ger också insikt i de fördelar det faktiskt kan innebära att ha diagnosen och hur det formar ens personlighet. Den som själv har en diagnos inom AST kan läsa boken när det passar; kanske är det direkt i anslutning till att diagnosen ställs, kanske är det när tid har funnits till att själv fundera. Vi hoppas att boken ska ge energi och inspiration till lösningar av problem man kan möta i vardagen, och att den kan bidra till självkänsla och självkännedom. Författare är Carolina Lindberg, pedagog som arbetar med utbildning och handledning för professionella inom AST-området, och Malin Valsö, leg. psykolog, som arbetar med neuropsykiatriska utredningar. Jill Söderlund, som skrivit några av exemplen, har egen diagnos och är informatör inom AST-området

ISBN: 9789172058842

Provläs boken