Bland mentorer, IUP och utvecklingszoner av Leif Strandberg

För några år sedan utkom Leif Strandberg med Vygotskij i praktiken. Boken blev en framgång. Över hela landet (och även i övriga Norden) läser både verksamma och blivande lärare Vygotskij i praktiken. Många nöjda läsare har uttryckt hur den hjälper dem att omsätta läroplanens kunskapsteori till deras vardagspraktik. Nu är en ny bok på gång. Bland mentorer, IUP och utvecklingszoner knyter an till den förra. Denna gång beskriver Strandberg hur de Individuella utvecklingsplanerna (IUP) kan bli en viktig del av elevernas lärande. Boken sätter lärandet, utvecklingssamtalen och det delade ansvaret i fokus. Men också hur man blir en skicklig mentor, vikten av aktivitet, kreativitet och reflektion samt mycket tydligt vem som har vilket ansvar: rektor, arbetslaget, mentorn, eleven själv och föräldrarna. Boken består av tre delar: I den första beskrivs det sociokulturella sammanhang där IUP ingår. Den andra delen består av fem essäer som fördjupar och konkretiserar olika aspekter av IUP. De avhandlar elevens förberedelser, elevens vetgirighet och elevens reflekterande samtal med sig själv; mentorn som coach, skolan som ett träningsläger för lärande, sociokulturella åtgärdsprogram. Bokens tredje del tar upp vanliga frågeställningar som många lärare tampas med. Några exempel: Går det att kombinera ämnesspecialisering med mentorskap? Blir det inte väldigt individualistiskt detta med IUP? Hur kan vi hjälpa duktiga elever? Kan elever på träningsskola verkligen hantera sin IUP? Teori och praktik varvas till en helhet som bara den som känner skolan inifrån kan åstadkomma. Boken vänder sig till verksamma och blivande lärare samt skolledare. Den kan användas i alla skolformer där utvecklingssamtal och utvecklingsplaner används

ISBN: 9789113024981

Provläs boken