Varför finns det främlingar? : den sociala konstruktionen av oönskade människor av Niclas …

I boken Varför finns det främlingar? - den sociala konstruktionen av oönskade människor undersöks vår delaktighet i samhället, de mekanismer som inkluderar vissa och exkluderar andra och varför vissa människor eller grupper av människor framstår som mer avvikande än andra. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147099290

Provläs boken