Arbetsrätt för anställda av Georg Frick

För den anställde kan det vara svårt att veta vilka regler som gäller för en anställning. Den här boken talar på ett lätt och kortfattat sätt om vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd. Vilka typer av anställningsavtal finns det? Vad har du rätt att kräva som anställd? Vilka krav kan arbetsgivaren ställa på dig? Vad är det som gäller vid uppsägningar? Boken är skriven för alla anställda inom företag och organsiationer. Författaren Georg Frick är arbetsrättspecialist och har många års erfarenhet som förhandlare, rådgivare och HR-konstult. Han har givit ut ett flertal böcker om arbetsrätt, lönekriterier och lönesamtal.

ISBN: 9789170053634

Provläs boken