Spetsföretag : hur man möter kundbehov, positionerer sig och utvecklar marknadsledarskap av …

Många anser att vi i Sverige är bra på teknik och organisation men dåliga på affärsmannaskap. Det gäller alltså för alla företag och organisationer att man måste utveckla sitt affärsmannaskap. Framför allt måste man förstå kunderna och vad de värderar. Resultatet kan beskrivas och karaktäriseras i de tre värdedimensionerna bästa pris, bästa värde och bästa lösning. De framgångsrika företagen, spetsföretagen, strävar efter att bli bäst i någon av dessa dimensioner och att samtidigt vara tillräckligt bra i de andra två. I boken introducerar författaren den så kallade värdetriangeln och konstaterar att företag måste ha antingen processfokus, produktfokus eller kundnära fokus. Det gäller för företaget att välja någon av dessa dimensioner och inte försöka bli bra på allting. "Tankegångarna med värdetriangeln har vi använt rent praktiskt på SBAB. Vi har analyserat och positionerat våra olika affärsområden utifrån de tre 'hörnen'. Detta har hjälpt oss till ökad tydlighet i bland annat strategiska beslut, målstyrning och processutveckling." Eva Cederbalk, VD SBAB.

ISBN: 9789170053269

Provläs boken