Den fulländade talaren av Quntillianus

Den romerske retorikläraren Quintilianus (ca 35 till ca 100 e.Kr.) tecknar i sin lärobok Institutio oratoria en talares hela utbildningsväg fram till målet – att bli en fulländad talare. I den finner vi därför råd om barnuppfostran och skolans elementa – däribland uppgifter om latinets uttal och stavning – och om vilka insikter som krävdes för en avrundad bildning. Senare tar han upp de medel en praktiserande advokat kunde tillgripa för att påverka domare och andra åhörare – patos och humor. Deras bevågenhet kunde han också vinna genom att pryda sitt redan smidigt löpande tal med bildspråk och ordfigurer. Uppslag till sådan utsmyckning hämtades från väl vald läsning, och Quintilianus lämnar oss därför autentiskt antika omdömen om antikens författare. Hans råd om textbearbetning är tillämpliga för allt litterärt skapande. Sista boken tar upp stilarter i konst, litteratur och retorik jämte den rättrådighet och skötsamhet som krävs för att talaren skall komma fulländningen nära. Urvalet, som fått titeln Den fulländade talaren, avser således att läsaren skall möta Quintilianus inte i första hand som jurist eller retor, utan som en tidlös humanist. Översättning: Bengt Ellenberger

ISBN: 9789198302417

Provläs boken