Lärande i interaktion av Helen Melander, Fritjof Sahlström

Den här boken presenterar hur man kan använda samtalsanalys för att studera lärande. Författarna visar hur lärande i första hand är något som deltagare i interaktion gör genom konkreta handlingar som är orienterade mot förändring. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093410

Provläs boken