Den vänliga maktutövningens regim av Åsa Bartholdsson

Detta är boken som handlar om hur lärare bemöter elever och hur "den normala eleven" skapas. I styrdokument, läroplaner osv. talas det om hur vi ska arbeta enligt demokratiska principer och hur varje elev ska bemötas utifrån sina förutsättningar. Författaren visar i sin forskning hur lärare genom s.k. "vänlig maktutövning" får eleverna att anpassa sig till en bild av den normala eleven. Att vara snäll, skötsam osv. blir "att vara sig själv så som man är egentligen".

ISBN: 9789147084753

Provläs boken