Det matematiska barnet, Lärarbok av Elin Kirsti Lie Reikerås, Ida Heiberg Solem

Med Lärare Lär-böckerna vill vi inspirera, väcka debatt och föra ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande. Serien är främst avsedd för lärares förkovran och vidareutbildning, men flera titlar passar också som kurslitteratur inom grundutbildningen för lärare.

ISBN: 9789127722941

Provläs boken