Familjeföretagande: affärer och känslor

Bonniers, Dafgårds, H&M, Indiska, Ikea, Löfbergs lila, Spendrups - alla är de familjeföretag, liksom de allra flesta mindre och medelstora företag i svenskt och internationellt näringsliv. Familjeföretag är också den överlägset vanligaste företagsformen i Sverige och världen. Familjeföretagandet har tydliga karaktärsdrag. Det mest framträdande är kopplingen mellan företag och familj. Starka sidor är aktivt och långsiktigt ägande, självständighet i förhållande till kapitalmarknaden och flexibel styrning. Men i familjeföretagande ryms också många motsatspar, däribland tradition och förnyelse, utveckling och avveckling, affärer och känslor, arbete och familjeliv. Författarna, hemmahörande företrädesvis vid Linnéuniversitetet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping, är aktiva forskare inom området och ger tillsammans en mångsidig bild av familjeföretagandets kännetecken och kraftfält. Boken behandlar bland annat organisering, ägarskiften samt spänningar och maktförhållanden i familjeföretag. Familjeföretagande: affärer och känslor är den första heltäckande boken på svenska i ämnet och skildrar svenska förhållanden samtidigt som den är förankrad i internationell forskning. Redaktörer: Ethel Brundin, Anders W. Johansson, Bengt Johannisson, Leif Melin och Mattias Nordqvist.

ISBN: 9789186949198

Provläs boken