Nöjd av Lena Forsell

Har du en längtan till att känna dig nöjd med ditt liv? Hur vi blir nöjda är en viktig fråga värd att tas på fullaste allvar. Det finns många böcker kring lycka och positivt tänkande idag. För att bli nöjd kan det vara viktigt att inkludera hela dig, från högt till lågt. Vår litenhet och våra rädslor är lika viktiga som vår storhet. Boken vägleder dig att · upptäcka viktiga behov · ge alla delar av din person utrymme · lyssna på din kropps signaler · ta hand om din litenhet och sårbarhet på ett kärleksfullt sätt · förstå när dina tankar hjälper respektive begränsar dig · bli tydligare i dina relationer · få kontakt med dina känslor · lära känna din egen historia · möta förändringar på ett konstruktivt sätt · låta din innersta vilja styra ditt liv Boken är lättsamt och personligt skriven och leder med varm hand läsaren igenom de olika avsnitten. Verkliga berättelser, upplevelser och förklaringar varvas med konkreta övningar och tips på ett avskalat enkelt, tydligt och ödmjukt sätt

ISBN: 9789153435341

Provläs boken