SO-Serien Religion, Ämnesbok av Börge Ring, Ingrid Berlin

Synliggör beröringspunkter mellan religioner Ger dina elever en chans att själva ta in information om alla religioner för att sedan kunna jämföra skillnader och likheter! Välj antingen ämnesbok eller årskursböcker! Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147082803

Provläs boken