Himmel, helvete och allt däremellan : om känslor av Anna Kåver

Känslor binder oss samman, likväl som de har kraften att plåga och sära på oss. Känslor skapar vår upplevelse av identitet och självkänsla, de är verktygen för att förstå andra människor och deras intentioner och de vägleder oss när vi fattar beslut. Känslor är en nödvändig kompass i tillvarons snåriga terräng. Anna Kåver vill uppvärdera känslornas roll i vår högteknologiska tillvaro. Känslor är inte en onödig och irriterande biprodukt som gör oss ineffektiva, som stör vår rationella och prestationsinriktade tillvaro, eller som gör oss sjuka. Tvärtom, det är bra att vara känslosam, känslig, känslomedveten. Utan känslor skulle vi inte fungera, vi skulle helt enkelt inte vara mänskliga. Utan känslor skulle vi sakna drivkraften till handlingar i största allmänhet och till det kreativa skapandet i synnerhet. I boken besöks några av psykologins grannar evolutionsteorin, biologin, filosofin och kulturen för att ge en fyllig bild av känslornas betydelse och den centrala roll de spelar i våra liv. Den moderna psykologins syn på känslor beskrivs utförligt, och de grundläggande känslorna skildras i detalj. Till exempel beskrivs rädsla; hur det känns i kroppen när vi är rädda, vad som gör oss rädda och vad rädslan driver oss att göra. I Himmel, helvete och allt däremellan berättar Anna Kåver hur vi kan navigera klokt i känslovindarna, såväl i storm som i lätt bris. Hon vill att bokens läsare ska förstå sig själv och sina medmänniskor bättre och berättar även om hur man kan förhålla sig till sina egna och andras känslor. Meningen är att läsaren ska kunna öka toleransen och acceptansen av sig själv som en i grunden känslosam människa och just därför klok och förnuftig

ISBN: 9789127118973

Provläs boken