IT för konkurrenskraft av Niklas Zandelin, Staffan Movin

Vad kan man förvänta av IT ur ett affärsperspektiv? Den snabba tekniska förändringen skapar nya affärsmöjligheter men ställer samtidigt nya krav på affärsledning och företagets IT-strategi. Den här boken visar hur ledningen ska agera för att företaget ska säkra och utveckla sina kärnprocesser och inte minst klara olika konjunkturcykler. Ett annorlunda risktagande, tydligare processflöden, öppnare affärsmodeller och att utnyttja nya tekniska möjligheter är en del av lösningen. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090419

Provläs boken