Kinesiska för nybörjare av Chengyu Wang, Xuenan Wang Fredengren

Kinesiska för nybörjare ger en introduktion till det kinesiska språket. Boken riktar sig till studerande på gymnasienivå eller i annan vuxenundervisning. Kinesiska språket är ett teckenspråk. Tecknen är uppbyggda av enkla streck som skrivs på ett visst sätt och i en viss ordning. I boken Kinesiska för nybörjare förklaras hur varje nytt tecken formas. För att kunna lära sig uttala tecknen anges stavningen i pinyin, som visar ett standardiserat uttal med hjälp av det latinska alfabetet. Därefter följer en "ord-för-ord-översättning och därtill en korrekt idiomatisk översättning till svenska. Kinesiskans grammatik är förhållandevis enkel för nybörjaren. Det finns t.ex. inga böjningar och det är ordets plats i en mening som avgör dess funktion och betydelse. Kinesiska för nybörjare innehåller tio avsnitt med texter som behandlar vardagsliv och nöjen. I varje avsnitt finns övningar av olika slag. Både hör- och läsförståelse tränas, liksom muntlig och skriftlig färdighet. Språkinlärningen kompletteras med fristående texter om kinesisk kultur. Boken avslutas med facit och en kinesisk-svensk ordlista. Cd med inspelade texter ingår i boken

ISBN: 9789174346312

Provläs boken