Sammansatta ord av Christina Skagerborg, Marie Söderman

Sammansatta ord vänder sig i första hand till elever som läser svenska som andraspråk i gymnasieskolan, men boken kan även användas av vuxenstuderande till exempel. inom sfi-under-visningen. Svenska språket är rikt på sammansatta ord och ordförrådet utökas hela tiden med nya sammansättningar. Många av dessa ord kan vara svåra att tolka av andraspråksinlärare även om de förstår de ingående enkla orden. Boken Sammansatta ord innehåller varierade övningar kring sammansatta ord med fokus på tolkning och förståelse. Tyngdpunkten ligger på den stora grupp sammansättningar där relationen mellan huvudord och bestämning kan göras tydlig i omskrivningar. Övningarna syftar till att lära sig förstå huvudordets centrala roll vid tolkningen och att kunna sätta samman bestämning och huvudord på rätt sätt. Texter och övningar är indelade efter teman för att ge sammanhang och underlätta tolkningen av orden. Övningarna inleds vanligen med enkla faktatexter som även bidrar till att ge läsaren en ökad omvärldskunskap. Centrala termer och begrepp kring sammansättningar presenteras och förklaras i ett inledande avsnitt. Sammansatta ord är rikt illustrerad med instruktiva teckningar och foton

ISBN: 9789174345940

Provläs boken