Lärande organisation av Anders Örtenblad

Vad är egentligen en "lärande organisation"? Begreppet har definierats på flera olika sätt vilket lett till förvirring. Syftet med den här boken är att skapa ökad klarhet och ge en mer nyanserad bild av "lärande organisation" än vad tidigare litteratur förmått göra. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147089352

Provläs boken