Värdeskapande möten av Per Frankeliu, Olle Vogel

Är det möten som förändrar världen? Stora prestationer bygger på många människors gemensamma ansträngningar. Nästan alltid krävs kunskaper och kompetenser av olika slag, och därmed också från olika kunskapskulturer. Dessa kunskapskulturer är kopplade till olika yrkeskulturer och sektorskulturer. De är med andra ord inbäddade i olika kulturella sammanhang. Den bärande idén i denna bok är att hemligheten bakom stora prestationer och högpresterande miljöer är korsbefruktning av idéer och kunskaper från olika kulturer och att detta sker vid speciella former av möten. Hur åstadkommer man då dessa speciella, värdeskapande möten? Boken innehåller nedslag i forskningen och lärdomar från konkreta exempel. Avslutningsvis presenteras en teoretisk modell för värdeskapande möten. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147089581

Provläs boken