Lärobok i manuella tekniker av Maria Cederroth, Lars Remvig

Lärobok i manuella tekniker är både en lärobok och en uppslagsbok för fysioterapeuter och läkare med speciellt intresse för ortopedisk medicin, det vill säga personer som ägnar sig åt rörelseapparatens åkommor och som önskar fördjupa sig inom fackområdena ortopedisk medicin och ortopedisk manuell terapi. Boken behandlar de vanligaste manuella teknikerna, särskilt High Velocity, Low Amplitude Thrust (""manipulation""), muskelenergiteknik, myofascial release, Maitland- och McKenzieteknik samt muskelkontroll. Boken är uppbyggd med inledande avsnitt som ger en kort introduktion till ämnet, en redogörelse för de beskrivna teknikerna och därefter en systematisk genomgång av de vanligaste manuella greppen inom de olika teknikerna. Denna genomgång är uppdelad i regioner - cervikala columna, torakala columna , övre extremiteter, lumbala columna, pelvis och nedre extremiteter. Med hjälp av de talrika bilderna blir genomgången mycket konkret, läsaren kan tydligt följa ""hur man gör"". En utförlig innehållsförteckning och ett register som utgår från region, led, muskel och vilka tekniker som kan användas i behandlingen av dessa gör boken även användbar som uppslagsbok.

ISBN: 9789172274556

Provläs boken