Lean Handboken av Beau Keyte, Drew Locher

Lean har alltid kunden i fokus, och handlar om enkel logik och sunt förnuft. Men hur systematiserar man det? Och hur går det till i miljöer bortom verkstadsgolvet? Den här handboken är en utmärkt hjälp för att ta tag i de administrativa processerna inom ett företag eller organisation; synliggöra dessa i form av värdeflöden och minimera slöseriet i form av flaskhalsar och tidstjuvar som finns "gömda" i brevkorgar, datorer eller i tomrummen mellan olika avdelningar

ISBN: 9789147088942

Provläs boken