Marknadsorientering av Mattsson (red.)

Företag måste vara marknadsorienterade för att kunna växa och vara lönsamma! Framgångsrik marknadsorientering kräver kunskaper om hur marknader förändras och fungerar. Det gäller att inte fastna i myter och vanföreställningar.

ISBN: 9789147088928

Provläs boken