Ledarrollen vid uppsägningar – en handbok för chefer av Anders Kinding, Eva Gotthardson

Uppsägningar hör till ledarskapets svåraste uppgifter. I denna prisbelönta handbok, nu i utökad och moderniserad upplaga, får du som ledare råd om hur du genomför uppsägningsprocessen på ett så värdigt sätt som möjligt. Förr eller senare ställs du som chef inför situationen att säga upp medarbetare. Det är en uppgift som hör till chefsrollen, även om många helst vill slippa. Rätt utförd ska en uppsägning skapa möjligheter för alla parter att gå vidare efter omorganisationen, både för dem som stannar kvar och för dem som måste lämna företaget. Detta ställer höga krav på etik, kommunikation, juridik, administration och ekonomi. Den här prisbelönta handboken vill hjälpa chefen i alla dessa aspekter för att uppsägningen ska ske så värdigt och smidigt som möjligt. På ett praktiskt och lättillgängligt sätt ges här exempel, checklistor, räknefigurer, bilagor och historik rörande det mesta som en uppsägning innefattar: förberedelsearbetet, uppsägningssamtalet, facklig representation, konflikt och kommunikation, uppföljning och hur man går vidare. Den riktar sig till chefer inom alla typer av företag och organisationer och lämpar sig väl som kursbok i ledarskapsutbildningar. Boken fick priset Årets bokstöd 2001 som utdelas av Sveriges HR-förening och tidningen Personal & Ledarskap för bästa ledarskapsbok. Detta är en reviderad och moderniserad upplaga för att omfatta de allra senaste förändringarna som gäller uppsägningar. glig

ISBN: 9789170053702

Provläs boken