Skydda dina idéer av Anders Lindgren

Immaterialrätten behandlar lagar kring patent, varumärken, design, upphovsrätt och piratkopiering. I denna lättillgängliga handbok förklaras lagarna så att du som företagare, artist, uppfinnare eller marknadsförare kan skydda dina idéer på bästa sätt. Vilka är ett företags tillgångar? Från att tidigare ha varit maskiner, inventarier och andra materiella tillgångar är det idag idéer och det så kallade intellektuella kapitalet som utgör ett företags värde. En medarbetare på Google värderades av börsen år 2007 till 22 miljoner dollar medan en montör på Fords fabrik i Detroit var värd 73 tusen dollar. Denna snabba förändring av vad som är de verkliga tillgångarna i ett företag har samtidigt blottat bristen på kunskap om hur man skyddar sina idéer. Kassaskåp, gallergrindar och övervaknings-kameror hjälper till att skydda de materiella tillgångarna. Men hur skyddar man bäst de tillgångar som uppenbarligen är de mest värdefulla? Kunskaper i dessa frågor är viktiga inte enbart för uppfinnare, konstruktörer och utvecklingsavdelningar. De kommer också att bli alltmer angelägna för bland annat chefer på alla nivåer, ekonomer, jurister, marknadsförare, projektledare. Framför allt blir exploateringen och kommersialiseringen av det intellektuella kapitalet allt viktigare i strategier och affärsplaner. Boken, som är skriven av medarbetare inom BRANN AB, behandlar bland annat patent, varumärken, design, upphovsrätt, piratkopiering, IT-rätt och kommersiella avtal. Den tar upp frågor som: Varför och när ska man söka patent? Vilken information kan man få av patent och patentansökningar? Vad är ett varumärke värt? Hur skriver man ett kommersiellt avtal? Hur skyddar man sin egen och när kränker man en annans upphovsrätt? Vad är produktplagiering och piratkopiering?

ISBN: 9789170053375

Provläs boken