Svenska etc. Lärarhandledning, pdf av Annsofie Thörnroth

Gör det möjligt att individualisera undervisningen Svenska etc. är speciell i sitt slag. Här finner du texter och uppgifter som passar samtliga gymnasiekurser i svenska, Svenska A, B och C samt Svenska som andraspråk A och B. Stor omsorg har lagts på att tillgodose de behov av övningar som efterfrågas i svenska som andraspråk. Här finns texter och övningar som är angelägna för såväl ungdomar som vuxenstuderande. Boken är tematiskt indelad och behandlar språk och kommunikation; förebilder och ideal; kärlek och förhållanden; barndom och föräldraskap; resor och äventyr; ensamhet och utanförskap. Texterna är av olika slag och svårighetsgrad. Här finns skönlitteratur och sakprosa, nutida texter blandat med äldre klassiker. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147900077

Provläs boken