Samtal på jobbet – av Kerstin Ljungström

amtal kan vara frigörande. Nya konkreta idéer kan födas i ett gott samtal kollegor emellan. Arbetsplatser är lika levande och kraftfulla som de människor som arbetar där. Därför är det viktigt att chefer och medarbetare hjälps åt att utveckla sina kunskaper och färdigheter så väl som möjligt. Utvecklingssamtalet är ett bra verktyg för att tillvarata den kompetens som medarbetarna besitter.I den här boken har Kerstin Ljungström utvecklingssamtalet i fokus. Här får du hjälp med att planera, genomföra och följa upp utvecklingssamtal. Här finns checklistor och färdiga frågeformulär att utgå ifrån. Boken vänder sig både till dig som ska hålla i samtalen och till dig som är medarbetare och vill förbereda ditt samtal med chefen. Hon tar också upp känsliga samtal och hur man ska bemöta krisens olika faser.Kerstin Ljungström är beteendevetare och konsult. Hon har mångårig erfarenhet av förändringsarbete på företag. Hon har på samma förlag givit ut Förändring som leder vidare och den prisbelönta succéboken Konflikter på jobbet (tillsammans med Tom Sagerberg).

ISBN: 9789170052071

Provläs boken