Fem felfunktioner i en grupp : och hur man skapar en fungerande arbetsgemenskap av Patrick Lencioni, Svante Hansson

Efter två veckor som ny vd på företaget förstår Kathryn att hennes ledningsgrupp har stora samarbetsproblem och att detta fått konsekvenser för hela verksamheten. Trots att man besitter marknadens bästa kompetens och har en efterfrågad produkt lyckas man inte nå ett bra resultat. Hon inser snart att detta blir hennes största utmaning hittills: För att undvika konkurs måste hon ena en företagsledning i kris och få alla att gå åt samma håll. I en fängslande berättelse om en verklighetstrogen men påhittad organisation med samarbetssvårigheter väver Patrick Lencioni in en genialisk modell för att förstå och övervinna de fem felfunktionerna i ickefungerande grupper. För att lättare kunna tillämpa materialet i den egna organisationen behandlas lösningarna till de fem felfunktionerna i detalj i ett kort avsnitt efter berättelsen. Fem felfunktioner i en grupp är en banbrytande bok och en ovärderlig praktisk hjälp för alla som arbetar tillsammans i företag, frivilligorganisationer och projektgrupper.

ISBN: 9789179995072

Provläs boken