Benchmarking av Bengt Karlöf

Benchmarking är en kontinuerlig, systematisk process för att jämföra den egna effektiviteten - produktivitet, kvalitet och arbetsprocesser - med de bästa företagen och organisationerna. Den här boken visar hur. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090983

Provläs boken