Föräldrasamverkan i förändring : handbok för pedagoger av Nabila Alfakir

I Föräldrasamverkan i förändring skriver Nabila Alfakir om hur viktigt det är för barnen att skolan samverkar med föräldrarna på ett bra sätt; inte minst för barn vars föräldrar har flyttat från ett annat land till Sverige är ett gott och respektfullt samarbete helt nödvändigt. I boken presenterar Nabila Alfakir sin metod som hon kallar Astrakanmetoden. Metoden har vuxit fram under alla de år hon arbetat tillsammans med lärare, föräldrar och skola och vilar på vetskapen att det är helt avgörande att föräldrar och skola drar åt samma håll för att barnen ska lyckas i skolan och fungera socialt. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147099306

Provläs boken