Förändringsarbete i organisationer av Mats Alvesson, Stefan Sveningsson

Hur går det praktiska förändringsarbetet till i en organisation? Vilka utmaningar, uppgifter och fallgropar finns längs vägen? Boken följer ett försök att ändra ett företags organisationskultur.

ISBN: 9789147087181

Provläs boken