Lean management – med hjälp av A3-analyser av John Shook

En effektiv - Lean - organisation förutsätter bl a välfungerande kommunikations- och beslutsprocesser för att belysa och lösa problem, driva projekt, utveckla strategier och ta fram förbättringsförslag inom verksamhetens alla delar. Att i dessa processer tillvarata det kontinuerliga lärandet minskar riskerna för felbeslut. Därför har Toyota utvecklat s k A3-analyser och A3-rapporter. Den här boken är en konkret och pedagogisk handledning för att, steg för steg, lära sig förstå A3-metoden från grunden. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147094493

Provläs boken