I motgång kliver ledaren fram av Ewa Braf Norberg

Det finns chefer som är goda ledare, men att vara chef innebär inte per automatik ett gott ledarskap. Är du en ledare? Visar du prov på ett gott ledarskap; ett ledarskap som andra vill följa? Eller känner du det mer som att du har en chefsroll i en verksamhet som präglas av nepotism, maktbegär eller bristande kommunikation; en verksamhet som styrs av dolda agendor? I motgång kliver ledaren fram handlar om vikten av att verkligen vara en ledare och inte bara chef. Sverige, företag och organisation lider inte brist på chefskap, men skulle må väl av mer ledarskap

ISBN: 9789147094561

Provläs boken