Finansiell ekonomi av Erik Holmstrand

Finansiell rådgivning förutsätter grundläggande kunskaper om finansiell ekonomi. Den här boken går igenom centrala teman inom området. Dessa innefattar bland annat portföljteori, finansiell statisk och utvärdering av förvaltning. Dessutom behandlas värdering av aktier, räntebärande tillgångar och derivat samt de risker som är förknippade med investeringar i dessa. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090174

Provläs boken